APUL

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

byla založena v roce 1992 z důvodů nedostatečného vzdělávacího systému instruktorů pracujících v komerčních lyžařských školách. Tato organizace sdružuje učitele lyžování z povolání, kteří splňují kritéria nezbytná pro práci v komerčních lyžařských školách. V současné době APUL sdružuje přes 3800 učitelů lyžování a snowboardingu a 29 lyžařských škol (které ale svojí velikostí představují asi 2/3 pracovního trhu).

V květnu 1994 byl APUL oficiálně přijat do mezinárodní organizace ISIA (Mezinárodní asociace profesionálních učitelů lyžování) a úzce spolupracuje v oblasti metodiky a systému výuky s partnerskými asociacemi ostatních zemí. Jednotlivé stupně vzdělávání APUL (kurzy D, C, B a A) odpovídají mezinárodním standardům ISIA a jako takové jsou tedy mezinárodně uznávané. APUL je také řádným členem INTERSKI ČR.

ISIA stanovila svým členům konkrétní podmínky, které stanovují rozsah i obsah vzdělávacího systému učitelů lyžování. Na kongresu ISIA v roce 1999 ve Španělsku byla přijata změna stanov ISIA, která stanovuje povinnost splnit minimální standardy ve vzdělání učitelů. To znamená dodržení hranice 450 vzdělávacích hodin, zařazení výuky „druhého nástroje“, vyučování v minimálně jednom cizím jazyce apod. Tyto podmínky žádná z dosud udělovaných lyžařských kvalifikací kromě APUL v ČR nesplňuje. Na základě těchto skutečností APUL vypracoval novou koncepci vzdělávání a získal také akreditaci od MŠMT.

V současné době je APUL jedničkou ve vzdělávání profesionálů v oblasti zimních sportů v České Republice. Sdružuje okolo 30 lyžařských škol a tisíce učitelů sportů na sněhu, ročně vyškolí přes 700 osob. V posledních 3 letech došlo k mnoha inovacím vzdělávacího systému APUL, které se dotýkají obsahu kurzů, učebních materiálů, hodnocení kurzů, výběru lektorů do lektorských sborů a také samotného řízení APUL. Lektorské sbory APUL jsou z velké části tvořeny profesionály na plný úvazek. Právě devíza lektorských sborů APUL, která s sebou přináší garanci kvality světové úrovně, je tou nejlepší pozvánkou na kurzy APUL.

Více informací: www.apul.cz

Naši lektoři Apul

S kým spolupracujeme?