KLÍNOVEC – SKI SCHOOL

JPK instructors will help you improve your skills easily and smoothly and you will gain or refresh your skiing skills effortlessly owing to the teaching methodology developed by Apul (Association of Professional Ski Instructors).

Please book your skiing lessons at least 48 hours in advance.

Group lessons 

  • Joy, a lot of fun and new friendships
  • Groups arranged according to age and skill level

Individual lessons

  • An effective form of instruction allowing for an individual approach to clients (1-3 persons)
  • Suitable for adult beginners and very small children

LESSON TIMES

Group lessons:  10:00 – 11:40  •  14:20 – 16:00
Individual lessons:  9:00 – 9:50  •  12:20 – 14:00
(1 day = 4 hours    •   1 hour = 50 minutes)

Individual lessons (1-3 person)

Duration of instruction​ Price for 1 person Price for 2 persons Price for 3 persons
1 hr
CZK 950
CZK 1400
-
2 hrs
CZK 1800
CZK 2400
CZK 3100
1 day
CZK 3400
CZK 4000
CZK 5000

A 20% discount from the total price applies to all individual lessons for 1 client for 6 hours or more.

Group lessons (from 4 persons)

Duration of instruction​ Price per person
1 day
CZK 1400
2 days
CZK 2300
3 days
CZK 3000
4 days
CZK 3500
5 days
CZK 4000
6 days
CZK 4200

* lze objednat pouze pro vlastní privátní skupinu v počtu max. 4 osob
** lze objednat pouze pro vlastní privátní skupinu

Pro platnost rezervace je nutné složit nejdříve 50 % zálohu z celkové ceny výuky a to na základě vystavené zálohové faktury společností Active Klínovec s.r.o.
Doplatek za výuku je klient povinen zaplatit v hotovosti na místě v den příjezdu.

Potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez stornopoplatků 3 dny před datem výuky a to pouze písemnou formou. V případě zrušení rezervace v době kratší 3 dnů, platí následující storno poplatky:

– 2 dny před výukou: 25% z uhrazené částky
– 1 den před výukou: 50% z uhrazené částky
– v den konání aktivity: 100% z uhrazené částky

Who do we cooperate with?